UFR Umeå funktionshinderråd


Funktionsrätt Umeås representanter till UFR 2015-2018


De valda representanterna företräder Funktionsrätt Umeås 22 medlemsföreningar som tillsammans har ca 5 000 medlemmar. Med anledning av detta anges endast representanternas namn och inte
deras egna föreningstillhörigheter. Representanterna består av sex ordinarie och sex ersättare.

Ordinarie

Solveig Grubbström
Sven Nordlund
Gerd Rönnkvist
Maria Holmgren
Zaida Holm-Gradin

Ersättare

Gunilla Persson
Karin Linghult
Magdalena Nilsson
Lars Nilsson
Jan-Olof Forsén
Charlotte Bygdemo-Toytziaridis

 

 

 

 

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform som är oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF Umeåregionen

HSO Umeås arrangemang, utbildning och information sker ofta i samarbete med arbetarnas bildningsförbund i Umeå. Besök gärna deras hemsida via länken.

ABF Umeåregionen. (Öppnas i nytt fönster).