Ordförandemöte


Ordförandemötet är mellan årsmötena Funktionsrätt Umeås högsta beslutande organ i funktionshinderpolitiska frågor. Ordförandemötets arbete ska främst inriktas på frågor av gemensamt intresse för medlemsföreningarna samt på övergripande och framtidsinriktade frågor. Föreningarnas representanter samlas till ordförandemöte tre gånger per år.

Datum för ordförandemöten under 2018 är: 14/3, 19/9 och 21/11.

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform som är oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF Umeåregionen

HSO Umeås arrangemang, utbildning och information sker ofta i samarbete med arbetarnas bildningsförbund i Umeå. Besök gärna deras hemsida via länken.

ABF Umeåregionen. (Öppnas i nytt fönster).