Om nya webbplatsen

Kolbäcksbron

 

Om nya webbplatsen

Funktionsrätt Umeås ambition är att ha en tillgänglig webbplats. Det ska vara lätt att ta del av vår information oavsett vilken webbläsare du har. Det ska också fungera om du är synskadad och använder en skärmläsare.

Alla offentliga webbplatser bör följa ett webbgränssnitt, den internationella standarden WCAG 2.0. Den innehåller rekommendationer om hur man kan göra webbinnehållet tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. För att uppnå en hög nivå på tillgänglighet på vår webbplats har vi anlitat Funka Nu som har byggt upp hemsidan.Den preliminära auktoriserade översättningen av WCAG 2.0 kan du läsa på webbplatsen www.funkanu.se. 

Standarden utgår från fyra principer som säger att webbinnehållet ska kunna:

  • uppfattas
  • förstås
  • hanteras av alla
  • webbplatsen ska vara kompatibel med olika användarprogram och hjälpmedel


Struktur

Strukturen skall göra det enkelt att hitta på webbplatsen. Därför är innehållet strukturerat utifrån våra största målgrupper. Vi strävar också efter att texter ska vara lätta att förstå. 

Vårt mål är att alla ska kunna använda vår webbplats på ett bra sätt, oberoende av funktionsnedsättning, webbläsare, operativsystem eller maskin (dator, telefon eller handdator).

PDF:er

Funktionsrätt Umeå har i dag PDF:er som inte är tillgängliga. Målet är att alla nya PDF:er successivt skall vara tillgängliga. 

Talande Webb

Det är ett hjälpmedel som gör att webben talar. Talande Webb läser upp webbsidor och pdf-filer.

Ladda ner

Talande Webb kräver ingen installation. Du laddar bara ner programfilen och sparar den där du vill att programmet ska ligga, exempelvis på datorns skrivbord. Du kan också spara programmet på ett usb-minne eller en cd-skiva om du vill kunna ta med dig Talande Webb och använda på andra datorer. Filen är 86,9 Mb stor vilket innebär att det kommer att ta några minuter att ladda ner den beroende på din internet-uppkoppling. Det går att ladda ner filen genom att trycka på ikonen för talande Webb nere i sidfoten på vår hemsida.

Läs mer om talande webb på www.funkaportalen.se

Logga Talande webb

Följ länken: Ladda ner Talande Webb, öppnas i nytt fönster

Om du sitter bakom en brandvägg och får problem med nedladdningen kan du i stället prova följande länk: Ladda ner Talande Webb om du sitter bakom en brandvägg, zip-format  86,8 Mb, öppnas i nytt fönster.

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform som är oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF Umeåregionen

HSO Umeås arrangemang, utbildning och information sker ofta i samarbete med arbetarnas bildningsförbund i Umeå. Besök gärna deras hemsida via länken.

ABF Umeåregionen. (Öppnas i nytt fönster).