SRF Synskadades förening i Umeå


Synskadades förening i Umeås logga

Vi har slutit oss samman i Synskadades Riksförbund, SRF Umeå, för att utifrån tanken om människors lika värde gemensamt hävda synskadades rätt till delaktighet på alla områden. Vi vill skapa social gemenskap och stödja varandra, för att kunna leva ett aktivt och självständigt liv.

Synskadades Riksförbund är en partipolitiskt obunden intresseorganisation av gravt synskadade, (blinda) och synsvaga. Föreningen är en del av Synskadades Riksförbund. SRF-Umeå är ansluten till SRF Västerbottens län och är medlem i HSO Umeå, (Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Umeå) med 21 handikappföreningar i samverkan. Föreningen bildades 1981 under namnet SRF Umeå.

Kontaktperson: Ann Lindmark
E-post: ann.lindmark@srf.nu

Hemsida: www.srfvasterbotten.se

 

 

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform som är oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF Umeåregionen

HSO Umeås arrangemang, utbildning och information sker ofta i samarbete med arbetarnas bildningsförbund i Umeå. Besök gärna deras hemsida via länken.

ABF Umeåregionen. (Öppnas i nytt fönster).