Hörselskadades Riksförbund lokalförening i Umeå

HRF Umeås logotype

HRF, Hörselskadades Riksförbund är Sveriges största organisation för hörselskadade. En rikstäckande, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation med 35 000 medlemmar, från norr till söder.

Målet för vårt gemensamma arbete är ett samhälle där landets
en miljon hörselskadade respekteras som individer och får stöd efter behov. Ett samhälle där alla hörselskadade kan vara fullt delaktiga i arbetsliv, studier, kultur, politik m m på sina villkor.

Ordförande: Roland Nilsson
E-post: g.s.roland.nilsson@gmail.com

Hemsida: www.hrf.se/umea

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform som är oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF Umeåregionen

HSO Umeås arrangemang, utbildning och information sker ofta i samarbete med arbetarnas bildningsförbund i Umeå. Besök gärna deras hemsida via länken.

ABF Umeåregionen. (Öppnas i nytt fönster).