Funktionsrätt Umeås informationsverksamhet

Bild Maria Holmberg

 Maria Holmgren

Tel: 090-70 66 12 

 e-post:  maria.holmgren@ac.hso.se


Jag jobbar med informationsverksamheten inom Funktionsrätt Umeå. Vi har utbildade informatörer från olika föreningar som gärna vill sprida information och kunskap om olika funktionsnedsättningar till skolor, utbildningar, myndigheter m.fl. När Ni tar kontakt med oss, planeras och utformas ett program i samarbete med Er. Programmet kan genomföras hos Er eller som ett studiebesök i våra lokaler.

Vi hjälper till att anordna föreläsningar, temadagar, seminarier, studiecirklar m.m. efter behov och önskemål. Vi har också ett nätverk av kontakter och hjälper gärna föreningarna att sprida information.

Funktionsrätt Umeå samarbetar också med ABF Umeåregionen.

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform som är oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF Umeåregionen

HSO Umeås arrangemang, utbildning och information sker ofta i samarbete med arbetarnas bildningsförbund i Umeå. Besök gärna deras hemsida via länken.

ABF Umeåregionen. (Öppnas i nytt fönster).