Blåblommiga

Om oss


Funktionshinder och funktionsnedsättning
- en definition


Begreppet handikapp har utgått efter revidering av Socialstyrelsen. Funktionsnedsättning och funktionshinder är inte längre synonymer.

Funktionshinder definieras som den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person
i relation till omgivningen.En viktig konsekvens är att funktionshinder inte är något som en person har, utan det är miljön som är funktionshindrande.

Funktionsnedsättning: nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga.För båda termerna avråds handikapp som synonym.

Funktionsrätt Umeås idé och verksamhet anknyter till det miljörelaterade funktionshinderbegreppet. Det utgår ifrån att en människa har en skada eller sjukdom, som i sin tur ger funktionsnedsättning. Om den som har en bestående funktionsnedsättning möter betydande svårigheter i sin dagliga livsföring uppstår ett funktionshinder mellan personen och det övriga samhället. Genom medlemskap i Funktionsrätt Umeå ansluter sig föreningen till ovanstående funktionshinderdefinition.

Läs mer info på http://www.socialstyrelsen.se/funktionshinder

Vår Verksamhet

Mål & uppgift:

Genom Funktionsrätt Umeå arbetar medlemsföreningar tillsammans för att ge människor med funktionsnedsättning full delaktighet och jämlikhet på samhällets olika områden. Målet är att uppnå ett samhälle för alla.

Funktionsrätt Umeås uppgifter är att:

• Verka för att medlemsföreningarnas intresse i gemensamma och övergripande frågor tas tillvara i samhället samt stimulera den handikapp politiska debatten.
• underlätta och stödja medlemsföreningarnas arbete genom informations och utbildningsverksamhet.
• verka för ökat samarbete mellan medlemsföreningarna
• bistå medlemsföreningarna med administrativ och ekonomisk service

Ovan, Utdrag från Funktionsrätt Umeås stadgar

 


Inga händelser hittades

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform som är oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF Umeåregionen

HSO Umeås arrangemang, utbildning och information sker ofta i samarbete med arbetarnas bildningsförbund i Umeå. Besök gärna deras hemsida via länken.

ABF Umeåregionen. (Öppnas i nytt fönster).