Nya rutiner för rapportering av föreningarnas aktiviteter

Så här ska föreningarnas aktiviteter rapporteras  


Rutinerna är ändrade p g a ny datalagstiftning, som inte tillåter samma användning av personnummer.
 
OBS! Inga nya aktiviteter ska registreras i APN från den 1 januari 2018. Istället använder ni ett Excel-dokument (där ni får en enklare sammanställning som rapporteras i ansökan om verksamhetsstöd år 2019). Dokumentet finns nedtill på sidan. Rapporteringen sker således en gång per kalenderår.

I Excel-dokumentet registrerar ni aktiviteter utifrån de aktuella kategorierna och får på ett enkelt sätt en sammanställning. Observera att dokumentet har två flikar, en för rapportering och en för sammanställningen som genereras per automatik. 

Rapportering sker från och med år 2019 i ordinarie ansökningsformulär för verksamhetsstödet till handikappföreningar. Hur denna kommer att se ut kan ni ta del av i länkad excel-fil. Närvarolistor ska inte skickas med i ansökan. Det förutsätts att föreningarna har underlag för de inrapporterade siffrorna vad gäller aktiviteter och deltagare så att dessa kan tillhandahållas av föreningen vid en eventuell granskning.

Här kan du ladda ner excel-fil för rapportering>>>>>

 

För fler frågor, kontakta:

Klara Enmark
Fritidskonsulent 

090-16 16 20 Umeå fritid
901 84 Umeå
Skolgatan 31 (Södra flygeln infart Brogatan)

E-post: klara.enmark@umea.se  
www.umea.se/kulturfritid

  

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform som är oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF Umeåregionen

HSO Umeås arrangemang, utbildning och information sker ofta i samarbete med arbetarnas bildningsförbund i Umeå. Besök gärna deras hemsida via länken.

ABF Umeåregionen. (Öppnas i nytt fönster).