Blanketter för Funktionsrätt Umeås medlemsföreningar och deras företrädare


Vid tveksamhet om när och till vad en blankett är avsedd, var vänlig kontakta Funktionsrätt Umeås kansli.

Funktionsrätt Umeå
Storgatan 76
903 33 Umeå
Telefon: 090-70 66 00
Telefax: 090-70 66 26
E-post: umea.hso@ac.hso.se

Blanketter :


Ansökan för föreningar om medlemskap i Funktionsrätt Umeå,
pdf-fil, (öppnas i eget fönster)

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform som är oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF Umeåregionen

HSO Umeås arrangemang, utbildning och information sker ofta i samarbete med arbetarnas bildningsförbund i Umeå. Besök gärna deras hemsida via länken.

ABF Umeåregionen. (Öppnas i nytt fönster).