Desirée, Maria och Anna-Greta

Kansli

 

Bistår medlemsföreningarna i deras arbete att stärka den egna organisationen.
Medverkar till olika kurser/studiecirklar över föreningsgränserna.
Tillhandahåller aktuell information som är av intresse för medlemsföreningarna.


Personal

Maria Holmgren

Kanslichef för Funktionsrätt Umeås kansli. Ansvarig för informationsverksamheten inom Funktionsrätt Umeå. Utbildar informatörer som sprider information och kunskap om olika funktionsnedsättningar till utbildningar, myndigheter m.fl. Anordnar föreläsningar, temadagar, seminarier, studiecirklar m.m. Hjälper föreningarna att sprida information. Adjungerad tjänsteman till Funktionsrätt Umeås styrelse.

Tel: 090-70 66 12
E-post: maria.holmgren@ac.hso.se


Desirée Johnzon

Kanslist. Arbetar med kopiering och renskrivning för föreningarna vid behov. Gör utskick både per post och mail. Kontaktperson vid anmälan/avbokning av aktivitet.

Telefon: 090-70 66 13
E-post: desiree.johnzon@ac.hso.se


Anna–Greta Eriksson

Kanslist för HjärtLung Föreningen i Umeå. Arbetar med medlemsregistrering och annan service till medlemmarna. Arbetar för Funktionsrätt Umeå med utformning av affischer, inbjudningar och bilder. Bevakar hälsofrågor. Ansvarar för hemsidan.

Telefon: 090-70 66 14
E-post Funktionsrätt Umeå: annagreta.eriksson@ac.hso.se

E-post: HjärtLung Föreningen Umeå: umea.hjart-lung@ac.hso.se

Inga händelser hittades

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform som är oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF Umeåregionen

HSO Umeås arrangemang, utbildning och information sker ofta i samarbete med arbetarnas bildningsförbund i Umeå. Besök gärna deras hemsida via länken.

ABF Umeåregionen. (Öppnas i nytt fönster).