E-hälsa - Den stora förändringen i vård och omsorg

Stetoskop och mobiltelefon


Käte Alrutz som är logoped och f d vårdutvecklare på NUS, föreläste om E-hälsa och Vård på distans 28/11 på Kom In.

Sjukvården är inne i ett skede av stora förändringar. Digitaliseringen medför en rad olika möjligheter att förbättra såväl dagens som framtidens vård.

E-hälsa utvecklar välfärden. Genom att ta till vara på digitaliseringens möjligheter kan vi öka kvaliteten, få en mer jämlik vård och använda resurserna mer effektivt.

Kommunikationen förbättras mellan sjukvården, vårdpersonalen, och patienterna. Tillgängligheten ökar när patienterna kan medverka och vårdpersonalen får rätt arbetsverktyg och tillgång till snabb information.

All socialtjänst som bedrivs av stat, kommuner eller enskild verksamhet omfattas också av e-hälsa.

Mina vårdkontakter, 1177 och SoB stöd och behandling är invånartjänster som har utvecklats. 3,6 miljoner invånarkonton fanns i dec 2016. 99 % av alla recept överförs elektroniskt till apoteken.

Datorprogram finns för olika former av vårdadministration för vård och omsorgspersonal. E-remiss, e-hemtjänst, digitala trygghetslarm, datajournal och röntgenbilder i journalen.

Vård på distans innebär en interaktiv kommunikation av bild och data. Västerbottens läns landsting har mer än 20 års erfarenhet. Det innebär bl a att man kan behandla i eller nära hemmet, provtagning och egenmätning, konsultationer och jourstöd, ronder, nätverk och samarbete. Inom specialistvård kan återbesök ske via videoteknik med patienter i Lycksele och Skellefteå.

Jourhavande läkare kan arbeta på distans med videokommunikation och nå patienterna i hemmet. Det innebär en stor förbättring att slippa åka långa resor inom Västerbottens län.

Stöd eller behandling via nätet. Ibland kan du få det stöd, den behandling eller utbildning som du behöver på nätet. Det kan till exempel vara ett behandlingsprogram där det ingår övningar som du gör själv.

Den nya tekniken kan användas för att bidra till ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet för personer med funktionsnedsättning.

Olika företag arbetar med att utveckla tekniska lösningar som t ex dörrsensor, nattkamera och fallsensor. Förutsättningarna för utvecklingen är att det ska finnas teknisk infrastruktur, säkerhet och standarder, information, utbildning, utvärdering, riktlinjer och regelverk samt etik.

Käte Alrutz betonar att e-hälsa ska vara frivilligt så att patienten kan känna sig trygg. Man ska kunna välja om man vill använda någon av de nya tekniska lösningarna eller inte.

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform som är oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF Umeåregionen

HSO Umeås arrangemang, utbildning och information sker ofta i samarbete med arbetarnas bildningsförbund i Umeå. Besök gärna deras hemsida via länken.

ABF Umeåregionen. (Öppnas i nytt fönster).