Gunilla Eriksson om psoriasis

Psoriasisföreläsning på Kom in 19/2Gunilla Eriksson

Gunilla Eriksson


Gunilla Eriksson föreläste om psoriasis och dess samsjuklighet på kafét och aktivitetsplatsen Kom In på Öbacka. Kom In drivs i samarbete mellan socialtjänstens förebyggande enhet och handikappomsorgens dagliga verksamhet. Gunilla har själv psoriasis och sitter i psoriasisföreningens styrelse.

Psoriasis ansågs tidigare vara en utpräglad hudsjukdom. Psoriasisforskningen har gått framåt sedan 1990-talet. Numera vet man att det finns ett starkt samband med autoimmuna sjukdomar. Många som har sjukdomen får också ledsjukdomen psoriasisartrit. Det kan leda till inflammerade och snedställda leder. Det finns också större risk att drabbas av t ex magsjukdomar som ulcerös colit och hjärt- och kärlsjukdomar.

Psoriasis innebär att det sker en kraftig nybildning av celler. Den är ärftlig, men kan också ligga latent i generna utan att bryta ut. Ungefär 300 000 personer i Sverige har sjukdomen och ca hälften drabbas av den före 20 års ålder. Det är viktigt att få remiss till hudkliniken för att få rätt diagnos och snabb behandling. Det finns ett antal olika behandlingsmetoder, allt från salvor och ljusbehandling till kraftfull medicinering i form av injektion eller infusion.

Föreläsningen arrangerades av HSO Umeå och ABF Umeåregionen. HSO Umeå kommer att medverka varannan vecka i Kom in:s veckoprogram.Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform som är oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF Umeåregionen

HSO Umeås arrangemang, utbildning och information sker ofta i samarbete med arbetarnas bildningsförbund i Umeå. Besök gärna deras hemsida via länken.

ABF Umeåregionen. (Öppnas i nytt fönster).