Astma/allergi och överkänslighet 5/3

Föreläsning om astma/allergi och överkänslighet 5/3

 

Gerd Lundsten föreläserGerd Lundsten som själv har en svår typ av allergi, föreläste 5/3 på Kom In-lokalen.
Astma och allergi har liknande symptom och behandling. De flesta får sin diagnos som barn.

De vanligaste symptomen på allergi är klåda i ögon, näsa och irritation i svalget. Man får ögon som svider och svullnar. Nästäppa och rinnsnuva. Hosta och slemhosta, feber, andfåddhet och trötthet. Klådan kommer snabbt och ger utslag och svullnad på slemhinnor.

För att utreda sjukdomen undersöker man bland annat patientens sjukdomshistoria och gör olika tester för att se vad som utlöser en allergisk reaktion.

En behandlingsmetod är hyposensibilisering. För att minska allergisymptomen utsätter man patienten för ämnet som orsakar allergin. I början ges mycket små doser och i takt med att kroppen vänjer sig ökas doserna.

När man vet vad man är allergisk mot, avlägsnar man det i sin omgivning. Det kan t ex vara födoämnen, djur eller damm. Det innebär också att personerna i patientens närhet måste undvika att patienten blir utsatt för det som utlöser allergin.

Föreläsningen arrangerades av HSO Umeå och ABF Umeåregionen. HSO Umeå kommer att medverka varannan vecka i Kom in:s veckoprogram.

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform som är oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF Umeåregionen

HSO Umeås arrangemang, utbildning och information sker ofta i samarbete med arbetarnas bildningsförbund i Umeå. Besök gärna deras hemsida via länken.

ABF Umeåregionen. (Öppnas i nytt fönster).