Föreläsningar 2013

Insulinpumpen gör det lättare att leva med diabetes

 

Maria Holmberg med insulinpump

Maria Holmgren med sin insulinpump

Maria Holmgren berättade 20/8 på Kom In-lokalen på Öbacka. HSO Umeå och ABF Umeåregionen var arrangörer.

Maria Holmgren är född 1958 och var 6 år när hon fick påssjuka som var en vanlig barnsjukdom på den tiden. Numera är de flesta vaccinerade och påssjuka är en mycket ovanlig sjukdom. Virusinfektionen blev den utlösande faktorn och hon drabbades av typ 1-diabetes. Sjukdomen brukar komma tidigt i livet och kallas därför barn- eller ungdomsdiabetes.

Hon kände till sjukdomen ganska bra eftersom pappa redan hade den. Pappa måste ta sprutor varje dag och hon förstod att det skulle bli likadant för henne. Hon blev inlagd på sjukhuset och måste snabbt förstå sin sjukdom och hantera sprutorna. Det fanns inte engångssprutor på den tiden. Hon fick lära sig att ta insulininjektioner, vässa sprutspetsar och den omständiga metoden att rengöra sprutorna genom kokning. Bemötandet av barn var inte detsamma som det är idag. Maria kunde få höra av sköterskorna att ”hon inte skulle sjåpa sig”.

Maria tvivlade på att hon skulle kunna få barn i framtiden. Men hon blev ändå gravid och fick då ligga på sjukhus några dagar var tredje vecka för kontroll under hela graviditeten. Dåtidens blodsockermätare var inte helt tillförlitliga. 1981 föddes dottern Josefin. Under några år hade de medicinska kunskaperna gått framåt. När hon väntade sonen Jesper som föddes 1985 räckte det för henne med att besöka specialistmödravården.

¬Är det något av dina barn som är friska? är en fråga som hon har fått höra. De är friska, både Josefin och Jesper. Många verkar tro att ärftligheten är större än den är. Av 100 barn som har en förälder med typ 1-diabetes får 2-5 barn sjukdomen.

- Det bästa som hänt i mitt sjuka liv, kallar Maria sin insulinpump som hon haft sedan 1984. Den är elektroniskt styrd och pumpar in programmerad mängd insulin i kroppen genom en plastslang. Den är liten och smidig. Men det krävs att man verkligen lär sig att hantera den rätt och att man följer sitt blodsockervärde noga. Till varje måltid programmerar man in själv hur mycket extra insulin man ska ta. Många barn och ungdomar med diabetes föredrar också pumpen framför vanliga sprutor.

-Jag känner mig mer flexibel med insulinpump, säger Maria. Man lär sig hur mycket insulin man ska programmera in beroende på vad man äter och fysisk aktivitet. När hon t ex har fått en virusinfektion behövs mer insulin. Numera är det smidigt att själv kunna kolla sitt blodsockervärde och dosera insulinet rätt.

Man kan få många följdsjukdomar av diabetes. Maria har drabbats av astma/allergi, ledproblem och grå starr.

Maria har varit engagerad i föreningslivet nästan hela livet. Hon är ordförande i Diabetesföreningen i Umeå, ledamot i Länsföreningen och valberedare i Svenska Diabetesförbundet. Hon har varit med om en positiv utveckling genom åren. Den medicinska forskningen har gått framåt och intresset för diabetesföreningen har ökat.

Anna-Greta Eriksson

 


Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform som är oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF Umeåregionen

HSO Umeås arrangemang, utbildning och information sker ofta i samarbete med arbetarnas bildningsförbund i Umeå. Besök gärna deras hemsida via länken.

ABF Umeåregionen. (Öppnas i nytt fönster).