Aktiviteter 2012

HSO Umeås julcafé 12/12

Bild Elin Örebrandt

Elin Örebrandt-Frost stod för underhållningen.

HSO Umeå, handikappföreningarnas samarbetsorgan i Umeå, arrangerade julcafé för inbjudna från medlemsföreningarna och egen personal. Medarrangör var ABF Umeåregionen.


Elin Örebrandt-Frost underhöll med sång och musik. Deltagarna fick sjunga med i många populära julsånger och rösta på sina egna favoriter. Elin berättade mer om sångerna och deras ursprung och presenterade resultatet i form av en topplista ”Jultoppen”.
Man hade lotteri med böcker som vinster och traditionellt julfika serverades.


Kaféträff med Korpen - Funktionshinder- är det hinder för motion?

Bild Olle Arntzén 
 Olle Arntzén, Korpen 

Hur kan man motionera om man har funktionshinder och hur övervinner man hinder för att komma igång. Det var temat för en kaféträff med Korpen 28/11 på HSO Umeå, (Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Umeå.) Olle Arntzén från Korpen informerade och deltagarna berättade om sina erfarenheter och önskemål om motion.

 
Motionens alla fördelar är välbekanta. Man får bl a bättre kondition och sömn. Stresshormon och kolesterolnivåer sänks. Sjukdomar kan förebyggas. Det sker också en nybildning av nervceller i hjärnan som har positiv effekt på minnet och orienteringsförmågan. 30 minuters motion flera dagar i veckan rekommenderas.


Nackdelar när man ska motionera kan vara att man tröttnar alltför lätt. Om man motionerar på ett felaktigt sätt kan man få skador. Det kan också vara dyrt att t ex köpa träningskläder och deltagaravgifter.

 
Hinder för motion kan vara att man har svårt att få tiden att räcka till för att hinna med. Det kan vara svårt att hitta en motionsform som passar och att vara riktigt motiverad. Man kan ha för stora krav på sin prestation. Det kan vara långt till motionsanläggningar och svårt att få någon som kan ge coachning och råd.

Ungefär 1 miljon av Sveriges befolkning motionerar fortfarande inte alls, berättade Olle Arntzén.
Korpen kan ordna motionsverksamhet efter deltagarnas behov. Det kan vara ett program med gemensamma aktiviteter för HSO Umeås medlemsföreningar. Motion och kost kan också samordnas genom Korpen.

Anna-Greta Eriksson 


Inspirationskväll 15 oktober om sociala medier på gott och ont

Bild Tobias Janzé

Tobias Janze

Hur påverkas vi av och hur bör vi använda dessa kraftfulla medier? 
Tobias Janze föreläste om de populäraste sociala medierna på HSO Umeå, Handikappföreningarna i Umeå. Medarrangör var ABF Umeå.

Varför ska man då vara aktiv i sociala medier? De ger ett socialt utbyte och snabb kommunikation. Fungerar bra som tidsfördriv. Det finns t ex mycket spel. Det går bra och snabbt att hitta nyheter på Facebook. Nackdelen med Facebook är att den kan användas till mobbning.

 
Facebook är ett medium som också kan räknas som en maktfaktor. Det används av 950 miljoner användare i världen, har 3,2 miljarder kommentarer och 300 miljoner digitalfoton.

 
Youtube består av videos och musik. En del artister har lyckats slå igenom efter att ha lagt ut sina musikvideos på Youtube. Bloggar fungerar nästan som hemsidor. Men är mera dynamiska.


Twitter betecknas som en mikroblogg. Man kan skriva högst 140 tecken. Där kan man följa det man är intresserad av och får snabb information, t ex via twitter på smartphone. Man behöver inte känna den som twittrar.

De sociala medierna fungerar som kreativa lösningar på problem, för relationer och för att kunna vara delaktig av så mycket.
Man bör pröva på och testa vilka sociala medier som passar en själv, säger Tage Janze.

Anna-Greta Eriksson

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform som är oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF Umeåregionen

HSO Umeås arrangemang, utbildning och information sker ofta i samarbete med arbetarnas bildningsförbund i Umeå. Besök gärna deras hemsida via länken.

ABF Umeåregionen. (Öppnas i nytt fönster).